image dsc-pc-pk-5516-kanada
DSC PC PK-5516 ( Kanada)
DSC PC PK-5516, 16 zonų klaviatūra PC serijoms
centralėms.
Kaina:  60.96  € (Euro)